Εγγραφές 2022-23

Μοιράσου το!

Έτος Κατάρτισης: 2022-23

Εγγραφές στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Απαγορεύεται η εγγραφή του υποψηφίου (όλων των κατηγοριών) ταυτόχρονα σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ΑΕΙ και σε Δημόσιο ΙΕΚ.

Οι εγγραφές των νέων καταρτιζομένων στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Α. Επιτυχόντες από το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Προθεσμία εγγραφών: 1 έως 12 Σεπτεμβρίου 2022

Δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Β. Υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΔΙΕΚ

Προθεσμία αιτήσεων επιλογής: 1 έως 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ηλεκτρονική διεύθυνση αιτήσεων: https://diek.it.minedu.gov.gr

Γ. Απόφοιτοι ΕΠΑΛ – ΤΕΛ για κατάταξη στο Γ εξάμηνο κατάρτισης

Προθεσμία εγγραφών: 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2022

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο ΔΙΕΚ)
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών (πτυχίο ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου ΕΠΛ)
  3. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

Αντιστοίχηση ειδικοτήτων – Δικαίωμα Εγγραφής 

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο