Μήνας: Φεβρουάριος 2024

Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και …

Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση Περισσότερα

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο