ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Τα νέα μας

Εαρινό Εξάμηνο 2021Α

1
Ειδικότητες
1
Τμήματα
1
Καταρτιζόμενοι
1
Εκπαιδευτές

Κατάρτιση | Πιστοποίηση | Πρακτική | Έντυπα

01.

Κατάρτιση

Έναρξη και λήξη εξαμήνου, βαθμολογίες, απουσίες, εβδομάδες κατάρτισης, δικαιώματα και υποχρεώσεις

02.

Πιστοποίηση

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ και ΣΕΚ. ΕΟΠΠΕΠ

03.

Πρακτικη

Όλες οι πληροφορίες για την πρακτική άσκηση (πλαίσιο, διαδικασίες, έντυπα), αλλά και για τη Μαθητεία

04.

Έντυπα

Όλα τα έντυπα του ΙΕΚ σε ψηφιακή μορφή (pdf & Word) για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές.

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Οδηγίες χρήσης

Τεκμηρίωση

‘Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πλατφόρμα.
Δυνατότητες, περιορισμοί, διαθέσιμος χώρος, επίπεδα πρόσβασης.

Βοηθητικά videos

Videos με αναλυτικά βήματα για τη δημιουργία ενοτήτων, εργασιών, ασκήσεων, ανακοινώσεων.
Ανέβασμα αρχείων, κειμένου, παρουσιάσεων αλλά και όλων των τύπων

Η Ομάδα μας

Μακαρώνης Νικόλαος
Διευθυντής
Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ83 - Msc Πολιτισμική Πληροφορική
Φεργαδιώτης Δημήτριος
Υποδιευθυντής
Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΠΕ83
Ζαφειρίου Παναγιώτης
Γραμματέας
Φυσικής Αγωγής ΠΕ11
Κλαρομένου Ευτυχία
Υποδιευθύντρια
Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ82
Τριανταφυλλίδου ΦΩτεινή
Γραμματέας
Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

φορτώνω…

Scroll to Top