Ιστορική διαδρομή

Το ΙΕΚ Μυτιλήνης ιδρύθηκε το 1992. Τότε, με το νόμο 2009/92, ιδρύθηκαν δεκατέσσερα Πειραματικά ΙΕΚ σε ολόκληρη τη χώρα. Το πειραματικό ΙΕΚ Μυτιλήνης, οργανώθηκε εξαρχής, όπως και τα υπόλοιπα ΙΕΚ, με όργανα διοίκησης, εξοπλίστηκε με εργαστηριακό εξοπλισμό καθώς και με έπιπλα γραφείου, τα οποία υπάρχουν μέχρι και σήμερα, είναι λειτουργικά και χρησιμοποιούνται. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός, εκτός των εργαστηρίων πληροφορικής, που έχει πλέον ανακυκλωθεί, χρησιμοποιείται και από τα συστεγαζόμενα σχολεία.  Στη διάρκεια των είκοσι οκτώ χρόνων λειτουργίας του, το ΙΕΚ Μυτιλήνης έχει προσφέρει περισσότερες από 60 ειδικότητες στα 57 εξάμηνα κατάρτισης που διανύθηκαν, έχει καταρτίσει περίπου 7000 καταρτιζόμενες και καταρτιζόμενους, ενώ έχουν διδάξει περίπου 1500 εκπαιδεύτριες και εκπαιδευτές.  Στο ΙΕΚ διατηρούνται αρχεία, που πέρα από τη χρηστική τους σημασία, έχουν και μεγάλη ιστορική αξία. 
Με τη συνδρομή πρακτικά ασκουμένων, έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση των βασικών αρχείων (ΒΕΚ, Διπλωμάτων πιστοποίησης και καρτελών).
Οι απόφοιτοί μας στελέχωσαν και συνεχίζουν να στελεχώνουν πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα. 
Το Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ένας εκπαιδευτικός πυλώνας που παρέχει υψηλού επιπέδου αρχική επαγγελματική κατάρτιση, συμβάλοντας στην ανάπτυξη του νησιού μας.

Διατελέσαντες Διευθυντές - Αναπληρωτές Διευθυντές και Υποδιευθυντές

Διευθυντές

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1992-1993
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1993-1996
ΑΝΑΤΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ1996-1997
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ1997-2004
ΚΡΗΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ2004-2008
ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2008-2012
ΓΥΡΕΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ2012-2013
ΣΠΥΡΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ2013-2016
ΠΑΛΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ2016-2018
ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2018 – σήμερα

Αναπληρωτές Διευθυντές

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ1992-1993
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ1993-1996
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ1996-1998
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ1998-2000
ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2000-2003
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ2003-2005
ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2005-2008
ΞΙΝΟΡΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2008-2010

Υποδιευθυντές

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο