Ασύγχρονη Εκπαίδευση

openEclass

Η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης openEclass είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν στις εκπαιδευτικές μονάδες. Είναι εύκολη στη χρήση γιατί παρέχει μια σειρά από εργαλεία για τη δημιουργία μαθημάτων, ενοτήτων εργασιών, ασκήσεων, ανακοινώσεων και πολλών ακόμα δραστηριοτήτων. Ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος για κάθε συμμετέχοντα είναι 100 Mbyte. Μπορεί να δεχτεί πολλές μορφές αρχείων που θα οριστούν, όπως Word, Εxcel PowerPoint, PDF, εικόνων κλπ. Τα μαθήματα έχουν δημιουργηθεί από πριν και έχουν ανατεθεί οι  ρόλοι για όλους τους συμμετέχοντες, δηλαδή για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. 

Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας

Video Tutorials

Αναπαραγωγή Βίντεο

Προσαρμογή openEclass (μέρος 1ο)

Αναπαραγωγή Βίντεο

Προσαρμογή openEclass (μέρος 2ο)

Αναπαραγωγή Βίντεο

Προσθήκη ανακοίνωσης

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο