Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Η πλατφόρμα ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 -

  Στα διαθέσιμα μαθήματα, έχουν προστεθεί και τα μαθήματα που δεν είχαν εκπαιδευτή.

  Εκπαιδευτής θα είναι ο MIHALY VORAK.

  Θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

  Καλή συνέχεια. 

 • - Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 -

  Σταδιακά μέχρι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, όλα τα μαθήματα θα διδάσκονται με σύγχρονη εκπαίδευση. Όλοι οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για το κάθε μάθημα.