Πρόγραμμα 2024Α (με ονόματα και κωδικούς)

Δείτε το τελικό πρόγραμμα του εξαμήνου 2024Α, με τα ονόματα των εκπαιδευτών/τριων και τους κωδικούς τους. Πρόγραμμα σε PDF