Χειμερινό εξάμηνο 2020 - 21 (2020Β)

Α Εξάμηνο

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Επιμέρους Στοιχεία

 • 25 Καταριζόμενοι
 • 13 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Γ Εξάμηνο

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Επιμέρους Στοιχεία

 • 18 Καταριζόμενοι
 • 10 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Γ Εξάμηνο

Βοηθός Φαρμακείου

Επιμέρους Στοιχεία

 • 13 Καταριζόμενοι
 • 5 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Γ Εξάμηνο

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Επιμέρους Στοιχεία

 • 7 Καταριζόμενοι
 • 3 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Γ Εξάμηνο

Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Επιμέρους Στοιχεία

 • 41 Καταριζόμενοι (2 τμήματα)
 • 9 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Γ Εξάμηνο

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας

Επιμέρους Στοιχεία

 • 22 Καταριζόμενοι
 • 7 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Α Εξάμηνο

Στέλεχος Μηχ. Λογιστηρίου

Επιμέρους Στοιχεία

 • 25 Καταριζόμενοι
 • 13 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Γ Εξάμηνο

Συνοδός Βουνού

Επιμέρους Στοιχεία

 • 9 Καταριζόμενοι
 • 4 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Α Εξάμηνο

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογιας

Επιμέρους Στοιχεία

 • 23 Καταριζόμενοι
 • 8 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Α Εξάμηνο

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Επιμέρους Στοιχεία

 • 26 Καταριζόμενοι
 • 7 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Α Εξάμηνο

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

Επιμέρους Στοιχεία

 • 33 Καταριζόμενοι
 • 5 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Γ Εξάμηνο

Φύλακας Μουσείων & Αρχ. Χώρων

Επιμέρους Στοιχεία

 • 13 Καταριζόμενοι
 • 8 Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Scroll to Top