Χειμερινό εξάμηνο 2021 - 22 (2021Β)

Ύλη μαθημάτων (κανονισμός κατάρτισης) | Ερωτήσεις πιστοποίησης

Β Εξάμηνο

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Δ Εξάμηνο

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Β Εξάμηνο

Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Β Εξάμηνο

Στέλεχος Μηχ. Λογιστηρίου

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Δ Εξάμηνο

Στέλεχος Μηχ. Λογιστηρίου

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Β Εξάμηνο

Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων & Υποδομών

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Β Εξάμηνο

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογιας

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Δ Εξάμηνο

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογιας

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Β Εξάμηνο

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Δ Εξάμηνο

Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Δ Εξάμηνο

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Β Εξάμηνο

Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Β Εξάμηνο

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων

Επιμέρους Στοιχεία

 • Καταρτιζόμενοι
 • Εκπαιδευτές

Κανονισμός Κατάρτισης

Λήψη

Ερωτήσεις Πιστοποίησης

Λήψη
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο