Αποτελέσματα Επιτυχόντων Α φάσης

Προσοχή: Δεν αφορά στους επιτυχόντες του μηχανογραφικού. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων, έπειτα από τη διαδικασία των αιτήσεων επιλογής, για …

Αποτελέσματα Επιτυχόντων Α φάσης Περισσότερα