Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης 2021

Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ, τα αποτελέσματα των εξετάσεων Πιστοποίησης 2021. Δείτε τα αποτελέσματα του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους Αποτελέσματα