Αποτελέσματα επίδοσης 2022Β

Μοιράσου το!

Σήμερα 10-2-2022 εκδόθηκαν τα αποτελέσματα επίδοσης για το χειμερινό εξάμηνο 2022Β.

Οι καταρτιζόμενοι με αποτέλεσμα: ΕΠΙΤΥΧΗΣ, εγγράφονται στο επόμενο εξάμηνο (η αίτηση επανεγγραφής θα συμπληρωθεί την πρώτη μέρα των μαθημάτων)

Οι καταρτιζόμενοι με αποτέλεσμα: ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, δεν αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο και υποχρεούνται σε επαναπαρακολούθηση των μαθημάτων στα οποία υστέρησαν.

Οι καταρτιζόμενοι με αποτέλεσμα: ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και κατάσταση ΕΠΑΝΕΠΙΛΟΓΗ θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής στο ΙΕΚ κατά την περίοδο εγγραφών και για τις ειδικότητες που θα προσφέρονται.

Τα στοιχεία των καταρτιζόμενων εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου Καταρτιζόμενων (ΑΜΚ) και όχι με το Ονοματεπώνυμο, για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Αποτελέσματα Επίδοσης 2022Β

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο