Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εξεταστικό Κέντρο Βορείου Αιγαίου
ΔΙΕΚ Μυτιλήνης
Πρόγραμμα Εξετάσεων Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2020
(Θεωρητικό Μέρος)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης 2020, ολοκληρώθηκαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2020.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον.