Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης ΔΙΕΚ Μυτιλήνης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Σύγχρονη Εκπαίδευση
- Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 -

Σταδιακά μέχρι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, όλα τα μαθήματα θα διδάσκονται με σύγχρονη εκπαίδευση. Όλοι οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για το κάθε μάθημα.