Νέες ειδικότητες

Εγκρίθηκε η λειτουργία των νέων ειδικοτήτων για το χειμερινό εξάμηνο 2020.
Στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

Η διαδικασία των αιτήσεων για την εγγραφή στις νέες ειδικότητες θα είναι σύντομα διαθέσιμη.
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης