Πρόγραμμα πιστοποίησης

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της Β και Γ φάσης των εξετάσεων πιστοποίησης 2020 για αποφοίτους ΙΕΚ και ΣΕΚ.

Πρόγραμμα εξετάσεων